Політика безпеки

Персональні дані - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно певній або визначуваній фізичній особі (громадянинові). До такої інформації, можуть відноситися: Ф.И.О., рік, місяць, дата і місце народження, поштова адреса, адреса електронної пошти, номер телефону, відомості про сімейний, соціальний, майновий стан, відомості про освіту, професії, доходах, відомості про стан здоров'я, а також інша інформація.  Обробка персональних даних - будь-яка дія з персональними даними, що здійснюється з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів. До таких дій можуть відноситися: збір, отримання, запис, систематизація, накопичення, зберігання, оновлення, зміна, витягання, використання, передача (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних. Користувач - фізична особа, що дістає доступ до функціонала Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО".

1. Обробка персональних даних користувачів Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО" здійснюється з дотриманням наступних принципів : законності; обмеження обробки персональних даних досягненням конкретних, заздалегідь визначених і законних цілей; недопущення обробки персональних даних, несумісної з цілями збору персональних даних; недопущення об'єднання баз даних, що містять персональні дані, обробка яких здійснюється в ціль, несумісний між сам.

2. В процесі обробки персональних даних користувачів з боку Адміністрації Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО" робляться необхідні і достатні правові, організаційні і технічні заходи для захисту персональних даних від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, поширення персональних даних, а також від інших неправомірних дій відносно персональних даних.

3. При обробці персональних даних користувачів використовуються технічні засоби і технологічні рішення, спрямовані на знеособлення суб'єктів персональних даних при доступі до інформації осіб, безпосередньо задіяних в процесі обробки персональних даних, що містить персональні дані.

4. Персональні дані користувачів зберігаються на власних серверах Адміністрації Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО" в повній відповідності з правовими і нормативно-технічними вимогами, встановленими чинним законодавством України.

5. Адміністрація Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО" не здійснює обробку біометричних і спеціальних категорій персональних даних користувачів.

6. Адміністрація Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО" має право доручити обробку персональних даних користувачів третім особам, на підставі договору. Особи, що здійснюють обробку персональних даних за дорученням Адміністрації Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО", зобов'язуються дотримуватися принципи і правила обробки і захисту персональних даних, передбачені Українським законом "Про персональні дані" і справжньою політикою.

7. При зміні своїх персональних даних користувач погоджується, що таке зміна відбувається на тих же умовах, що і первинне надання їм своїх персональних даних, не вимагає оформлення додаткової згоди, і змінені персональні дані обробляються в тому ж порядку, що і спочатку надані персональні дані.


8. При реєстрації або авторизації на Інтернет-порталі "ХИМЕКСПО" з використанням облікового запису стороннього Інтернет-ресурсу, користувач погоджується з тим, що в таких випадках персональні дані передаються їм добровільно, за своєю власною ініціативою в порядку, на умовах і в об'ємі, передбаченими правилами.


9. Адміністрація Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО" гарантує і забезпечує повну конфіденційність персональних даних користувачів, що обробляються при наданні доступу до функціонала Інтернет-порталу "ХИМЕКСПО", за винятком випадків, прямо передбачених справжньою Політикою або чинним законодавством України.


10. Умови справжньої Політики про конфіденційність не поширюються на персональні дані, відносно яких самим користувачем (суб'єктом) встановлений відкритий і вільний режим доступу будь-яких третіх осіб (персональні дані загального доступу).